التیام...

آنهایی که خود بی جانند

سعی در آن دارند که جان دیگران را بگیرند

و این التیامی است بر زخم های عمیقی که

خودشان بر خود وارد نموده اند

و چه سخت است درک این موجودات..

/ 0 نظر / 46 بازدید